• Badanie szczelności

Wszelkie układy techniczne i technologiczne stosujące w swoim układzie ciecze mogą stać się źródłem problemów. Wszelkiego rodzaje wycieków, utrata szczelności powoduje, że układ nie pracuje w sposób prawidłowy. Może to grozić poważną awarią systemu lub jego całkowitym unieruchomieniem. W każdym razie przyniesie to negatywny skutek technologiczny i finansowy. Biorąc pod uwagę fakt, że wadliwy element jest częścią linii technologicznej, może spowodować zatrzymanie ciągu produkcyjnego lub stanowić poważne zagrożenie dla obsługi.
Nieszczelności mają także negatywny wpływ na środowisko.
  • Parametry

Do wykrywania nieszczelności zalecane jest stosowanie lamp UV.