• Badanie szczelności

  • Parametry

Wszelkie układy techniczne i technologiczne stosujące w swoim układzie ciecze mogą stać się źródłem problemów. Wszelkiego rodzaje wycieków, utrata szczelności powoduje, że układ nie pracuje w sposób prawidłowy. Może to grozić poważną awarią systemu lub jego całkowitym unieruchomieniem. W każdym razie przyniesie to negatywny skutek technologiczny i finansowy. Biorąc pod uwagę fakt, że wadliwy element jest częścią linii technologicznej, może spowodować zatrzymanie ciągu produkcyjnego lub stanowić poważne zagrożenie dla obsługi.

Nieszczelności mają także negatywny wpływ na środowisko.

Do wykrywania nieszczelności zalecane jest stosowanie lamp UV.

Barwniki fluorescencyjne to związki chemiczne, które absorbują światło o pewnej długości fali i emitują światło o dłuższej fali i o niższej energii. Emitowane światło jest widoczne jako fluorescencja i może mieć inną barwę niż światło, które zostało pochłonięte. W kontekście badania nieszczelności, barwniki fluorescencyjne są używane w różnych aplikacjach do wykrywania nieszczelności lub wycieków.

W przemyśle chemicznym i petrochemicznym barwniki fluorescencyjne mogą być używane do wykrywania nieszczelności w rurociągach, zbiornikach i innych instalacjach przemysłowych. Jeśli wystąpi nieszczelność, barwnik może być wykryty za pomocą urządzeń do pomiaru fluorescencji.

Barwniki fluorescencyjne są przydatnym narzędziem do wykrywania nieszczelności, ponieważ są łatwo zauważalne w odpowiednich warunkach oświetleniowych i umożliwiają precyzyjne określenie źródła wycieku. Istnieje wiele różnych rodzajów barwników fluorescencyjnych, które można dostosować do konkretnych potrzeb i warunków badawczych. Zachęcamy do zapoznania się z naszym asortymentem — dostępne u nas są żele z DMSO  i wiele innych środków chemicznych do zastosowań domowych i przemysłowych.

 

Fluorescencyjne wykrywanie nieszczelności krok po kroku

Do systemu, który ma być sprawdzony pod kątem nieszczelności, dodaje się barwnik fluorescencyjny. Barwnik ten jest zazwyczaj niewidoczny lub ma niską intensywność fluorescencji w normalnych warunkach oświetleniowych. Następnie na obszarze, który ma być zbadany, stosuje się światło o długości fali UV. Obszary, gdzie barwnik gromadzi się z powodu nieszczelności lub wycieku, zaczynają świecić na skutek fluorescencji.