• Fotografia

  • Parametry

Emulsje, wzmacniacze i wywoływacze stosowane w szlachetnych technikach fotograficznych.

Najpopularniejsze techniki fotografii takie jak cyjanotypia i VanDyke w zasięgu twojej ręki. 

Cyjanotypia – technika fotograficzna wykorzystująca światłoczułość soli żelaza, charakteryzująca się monochromatycznym obrazem w kolorze niebieskim.

Fotografia analogowa w technikach szlachetnych. 

Emulsje stosowane w technikach cyjanotypii i VanDyke.

 

Wywoławcze fotograficzne

Wywoływacze fotograficzne to substancje chemiczne lub roztwory wykorzystywane w procesie wywoływania filmów i papierów fotograficznych. Proces ten jest kluczowym etapem w fotografii tradycyjnej, analogowej, gdzie naświetlone materiały światłoczułe (film lub papier) są poddawane reakcji chemicznej, która odsłania ukryte obrazy, tworząc ostateczne fotografie.

Wywoływanie fotografii polega na usunięciu niewywołanych lub nadmiarowych kryształków soli srebra ze światłoczułej warstwy filmu lub papieru. W wyniku tej reakcji pojawiają się wyraźne obrazy, które były wcześniej utajnione w warstwie światłoczułej. Najczęściej stosowany wywoływacz to roztwór hydroksydu sodu (NaOH). Po wywoływaniu i zatrzymaniu reakcji chemicznej stosuje się roztwory zmywające, aby usunąć pozostałe resztki chemiczne z filmu lub papieru. W naszej ofercie znajdziesz także inne środki, na przykład aktywatory MMS - zachęcamy do zapoznania się z katalogiem naszych produktów!

 

Utrwalacze fotograficzne

Utrwalacze fotograficzne to substancje chemiczne lub roztwory stosowane w procesie fotograficznym, zaraz po etapie wywoływania, aby zatrzymać reakcję chemiczną i utrwalić obraz na filmie lub papierze fotograficznym. Etap utrwalania jest kluczowy, ponieważ zapewnia, że obraz na materiale światłoczułym nie ulegnie dalszym zmianom ani nie zostanie zniszczony przez działanie światła. Po wywoływaniu materiał światłoczuły nadal jest podatny na działanie światła, co może spowodować zmiany w obrazie. Utrwalacz zatrzymuje tę reakcję i stabilizuje obraz oraz pomaga w usunięciu nieutworzonych kryształków soli srebra z materiału światłoczułego.