Wskaźniki, wzorce, wodorotlenki, kwasy, sole, alkohole i rozpuszczalniki – czym są te substancje? Zaliczamy je do grupy odczynników chemicznych. Co to oznacza? I gdzie są one stosowane?

Czym są odczynniki chemiczne?

Odczynniki chemiczne to substancje stosowane w laboratoriach do syntez, analiz, oznaczeń zawartości substancji, rozdziałów składników próbek oraz innych prac badawczych.

Co ważne każdy odczynnik ma stałe parametry jakościowe i określony czas trwałości. Na uwagę zasługuje także ich jakość, związana głównie z czystością.

Biorąc pod uwagę zawartość substancji głównej oraz ilość zanieczyszczeń wyróżniamy:

  • odczynniki techniczne, często produkty syntez przemysłowych (zawartość substancji głównej to 90-99%),
  • odczynniki czyste, wykorzystywane w laboratoriach (zawartość substancji głównej to 99-99.9%),
  • odczynniki czyste do analizy, stosowane do analizy jakościowej i ilościowej, (zawartość substancji głównej to 99.9-99.99%),
  • odczynniki chemicznie czyste (zawartość substancji głównej to 99.99-99.999%), które są stosowane w specjalistycznych laboratoriach, gdzie liczy się najwyższe jakość,
  • odczynniki czyste spektralnie (zawartość substancji głównej to 99.999-99.9999%) stosowane w analizach spektralnych, takich jak HPLC, GC.

Zastosowanie odczynników chemicznych

Odczynniki chemiczne mają szerokie zastosowanie w laboratoriach chemicznych. Są niezastąpione we wszelkich pracach badawczych, w analizach chemicznych (oznaczanie jonów, rozdział mieszanin kationów lub anionów, wykrywanie konkretnych jonów) oraz w produkcji nowych substancji. Oczywiście stosowane są odczynniki o różnej charakterystyce.

W wielu zastosowaniach odczynniki chemiczne muszą być zgodne z rygorystycznymi normami, takimi jak norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,  BS OHSAS 18001.