Odczynniki chemiczne to każdy związek chemiczny oraz ich określona mieszanina lub roztwór, które zostały przygotowane i odmierzone, aby wykorzystano je do pracy laboratoryjnej. Mają określone właściwości, które mogą znaleźć wiele zastosowań, nie tylko w warunkach akademickich, ale również w przemyśle. Odczynniki dzieli się ze względu na stopień ich czystości, który jest procentem, jaki stanowi w nich główna substancja bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, przy czym w przypadku najczystszych specyfików, nazywanych chemicznie czystymi, wynosi on przynajmniej 99,999%. Wyróżnia się również odczynniki analityczne, które są substancjami przygotowanymi specjalnie do wywoływania reakcji chemicznych, co pozwala w szybki sposób wykrywać inne substancje oraz badać ich właściwości. Ich zastosowanie w przemyśle jest szczególnie ważne. 

Odczynniki chemiczne w przemyśle farmaceutycznym

Najważniejszą gałęzią przemysłu, w której wykorzystuje się preparaty chemiczne, jest branża farmaceutyczna. Ogromna część pracy związanej z tą dziedziną jest wykonywana w warunkach laboratoryjnych, gdzie odczynniki pełnią kluczową funkcję. Wykorzystywane są przede wszystkim we wstępnych pracach, podczas badania konkretnych substancji i ich właściwości. Są niezwykle ważnym elementem podczas poszukiwania odpowiednich związków i tworzenia specyfików, mających określony wpływ na zdrowie klientów. Pozwalają w szybki sposób analizować uzyskane mieszanki, wykrywać zanieczyszczenia oraz formułować wstępne wnioski na temat ich zastosowania. Kolejnym momentem, w którym odczynniki chemiczne mają szczególnie duże znaczenie, jest faza testów. To właśnie wtedy badane są reakcje, które zachodzą pomiędzy otrzymaną substancją a innymi mieszankami i związkami chemicznymi. Pozwala to wysnuć wnioski na temat bezpieczeństwa tworzonego specyfiku oraz możliwości używania go w połączeniu z innymi substancjami. 

Odczynniki chemiczne w innych branżach

Prace laboratoryjne, w których korzysta się z odczynników chemicznych, wykonywane są również w innych gałęziach przemysłu. Bardzo istotne są w produkcji wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, gdzie wykorzystuje się je w bardzo podobny sposób, co w przypadku branży farmaceutycznej. Szczególnie ważna jest wspomniana już faza testów, w której bada się wpływ, jaki różne substancje wywierają na określone tworzywo. Pozwala to odkryć, czy odpowiednio spełni ono swoje zadanie, czy jest bezpieczne dla użytkownika, a także w jaki sposób można je ulepszyć, na przykład zwiększając jego trwałość. 

Odczynniki chemiczne używane są również podczas tworzenia dodatków do żywności, w tym substancji konserwujących. Także wiele produktów spożywczych, między innymi takich jak napoje gazowane i słodycze, zostało zaprojektowanych lub przebadanych z użyciem odczynników. Są one wykorzystywane też przy wykrywaniu zanieczyszczeń, które mogą pojawić się w produktach. Specyfiki tworzone z użyciem odczynników chemicznych są również szeroko wykorzystywane w rolnictwie, ogrodnictwie, a także środkach czystości lub substancjach istotnych w branży motoryzacyjnej, takich jak na przykład olej napędowy lub płyn do spryskiwaczy. Można spokojnie założyć, że w każdej gałęzi przemysłu znajdzie się ogromna ilość substancji, które powstały lub zostały przetestowane w warunkach laboratoryjnych, prawdopodobnie przy użyciu odczynników.