Szanowi Państwo.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie nanotechnologii.
Nasza firma aktywie uczestniczy w działaniach Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET.
Proszę Państwa, oto NanoNet:

Misja: Integracja wszystkich zajmujących się i zainteresowanych szeroko pojętą nanotechnologią: przedsiębiorców, naukowców, parków naukowo-technologicznych, centrów nauki, kół naukowych, samorządów, agencji rządowych i innych w Polsce oraz internacjonalizacja działań na arenie międzynarodowej. Naszą misją jest także tworzenie miejsca wymiany poglądów z zakresie znaczenia nanotechnologii dla innowacyjnej gospodarki.

Cel: Stworzenie think-tanku wspierającego rozwój nanotechnologii w Polsce we współpracy z przemysłem, nauką, jednostkami samorządowymi i rządowymi oraz wytyczanie nowych kierunków rozwoju w porozumieniu z przedstawicielami różnych sektorów gospodarki.
nanonet

Ciekawe materiały dotyczace nanotechnologii na stronach:
www.nanonet.pl