• Technika

Preparatów szeroko stosowane w technice i fotografii.
Produkowane pod nadzorem laboratorium.
 

Azotan-srebra-0-5-Roztwor-wodny-100ml_[1366]_1200(2).jpg